Luật kinh doanh bảo hiểm 2021 được chỉnh sửa, bổ sung với những nội dung mới để đảm bảo cho việc kinh doanh bảo hiểm. Đối với luật mới này, doanh nghiệp bảo hiểm và người mua bảo hiểm cần lưu ý những gì? Mời bạn theo dõi nội dung dưới đây nhé!

Kinh doanh bảo hiểm là gì?

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động kinh doanh rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm với mục đích tạo ra lợi nhuận. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm, trả phí bảo hiểm cho người được bảo hiểm hay người thụ hưởng. 

Người được bảo hiểm và doanh nghiệp sẽ cam kết với nhau qua bản hợp đồng bảo hiểm. Người tham gia bảo hiểm sẽ đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm. Và khi xảy ra bất cứ rủi ro nào về sức khỏe, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng. 

Kinh doanh bảo hiểm là:

  • Hoạt động luôn hướng tới lợi nhuận. Khi có người cần được bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ lấy tiền từ quỹ hoặc rút tiền từ quỹ đầu tư để chi trả cho khách hàng.
  • Chu trình đảo ngược. Nghĩa rằng, công ty bảo hiểm sẽ thu tiền từ người đăng ký tham gia bảo hiểm trước. Việc chi trả các loại chi phí là sau khi hoàn tất hợp đồng. 
  • Việc bồi thường như thế nào sẽ tùy vào sức khỏe của khách hàng. Khi khách hàng xảy ra vấn đề gì, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường một khoản tiền cho bạn theo quy quy định tại hợp đồng. Tuy nhiên, khi bạn không có vấn đề gì, phía công ty sẽ không trả lại số tiền đó. 

Tham khảo bài viết: BẢO HIỂM SỨC KHỎE LÀ GÌ?

Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm là gì?

Luật bảo hiểm sẽ được cụ thể bằng văn bản quy phạm pháp luật, được áp dụng cho đơn vị kinh doanh bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm. 

Luật quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về việc hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Luật kinh doanh bảo hiểm cũng quy định chi tiết về các loại hợp đồng bảo hiểm con người, hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự về đối tượng hợp đồng, số tiền bảo hiểm, căn cứ trả tiền,…

Tham khảo bài viết: QUY TẮC BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Luật kinh doanh bảo hiểm

Một số khái niệm về từ ngữ được quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm/người thụ hưởng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.

Luật kinh doanh bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định tại luật này và các quy định khác có liên quan. 

Doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

  • Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm giữ bí mật về thông tin do bên mua bảo hiểm cung cấp.
  • Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm:

Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường;

Không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này.

Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc cung cấp thông tin sai sự thật.

Tham khảo bài viết: NÊN MUA BẢO HIỂM SỨC KHỎE CỦA HÃNG NÀO

Bên mua bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng. 

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Hai bên chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đó.

  • Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng và các đối tượng bảo hiểm khác được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.
  • Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong.

Tham khảo bài viết: CÁCH TÍNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE CHÍNH XÁC NHẤT

Luật kinh doanh bảo hiểm

Những nguyên tắc trong Luật kinh doanh bảo hiểm

Theo điều 7, tại Luật kinh doanh bảo hiểm này, có những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cụ thể là:

Tổ chức, cá nhân Việt Nam có nhu cầu bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có nhu cầu bảo hiểm được lựa chọn tham gia tại công ty bảo hiểm ở Việt Nam. Hoặc có thể sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới.

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu về tài chính để thực hiện các cam kết của mình đối với khách hàng.

Trên là một số thông tin cần biết của luật kinh doanh bảo hiểm. Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, nơi này cần hoạt động theo những quy chuẩn của pháp luật. Bên mua bảo hiểm cần đọc những văn bản luật liên quan để biết rõ quyền lợi của mình. 

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

Menu