CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN

BHSK.VN đang mở rộng hoạt động kinh doanh triển khai chương trình Cộng tác viên cá nhân. Chúng tôi ngỏ lời mời Quý khách hàng, bạn hàng tiềm năng và các đối tác làm cộng tác viên của BHSK.VN

A. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khách hàng đã từng tham gia bảo hiểm, nhân viên văn phòng và nội trợ gia đình

Qúy vị tham gia trên tinh thần tự nguyện, chúng tôi không áp doanh thu mà tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất.

B. GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA CỘNG TÁC VIÊN

Sản phẩm được xây dựng với nhiều lợi thế và rất dễ dàng tư vấn và có tính thuyết phục cao.

Quyền lợi chi trả, tưởng thưởng ưu đãi tại BHSK 7-10%

Cung cấp hệ thống quản lý khách hàng để tăng sự tin tưởng cho khách hàng.

C. CÁCH THỨC SỬ DỤNG HỆ THỐNG CỦA CHÚNG TÔI.

Mỗi thành viên đăng ký được cấp một mã số tài khoản và hướng dẫn các phương pháp tìm kiếm khách hàng.

Cung cấp hệ thống quản lý đơn hàng và giải pháp báo tự động các hợp đồng chuẩn bị hết hạn hết sức thông minh.

Hệ thống đội ngũ chuyên viên sẽ hỗ trợ bạn phát triển khai thác online khi bạn sử dụng hệ thống của chúng tôi.

D. HÌNH THỨC THAM GIA

Bạn hãy điền form mẫu giấy đính kèm lịnk tại đây và điền thông tin đầy đủ theo yêu cầu trong giấy và gửi về để chúng tôi xác nhận và cấp mã số cho bạn.

Menu