CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG KHI THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

Ngày 01/01/2021

Nhằm nâng cao uy tín của Website BHSK.VN (sau đây gọi là “BHSK.VN”) đối với Quý Khách Hàng mua các gói bảo hiểm của các Đơn Vị Kinh Doanh Bảo Hiểm (sau đây gọi là “Đối Tác Kinh Doanh”) mà BHSK.VN làm đại lý bảo hiểm tại trang website BHSK.VN có tên miền là https://bhsk.vn/ (sau đây gọi là “Website BHSK.VN”),  chúng tôi xin đưa ra Chính Sách Áp Dụng Khi Thanh Toán Phí Bảo Hiểm Trực Tuyến (sau đây gọi là “Chính Sách Thanh Toán”) trên Website BHSK.VN như sau:

1. Quý Khách Hàng đảm bảo đáp ứng yêu cầu về độ tuổi theo quy định của pháp luật để sử dụng và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh việc thanh toán trực tuyến tại BHSK.VN.

2. Quý Khách Hàng cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi thực hiện thanh toán trực tuyến, nếu Quý Khách Hàng khai thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, BHSK.VN có quyền từ chối giao dịch và/hoặc không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh (nếu có) do việc khai sai thông tin của Quý Khách Hàng gây ra.

3. BHSK.VN có thể cung cấp thông tin của Quý Khách Hàng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu hoặc cung cấp cho bên thứ ba trên cơ sở thỏa thuận mà BHSK.VN đã ký kết với bên thứ ba đó để cung cấp dịch vụ thanh toán cho Quý Khách Hàng.

4. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên Website BHSK.VN đều là các sản phẩm, dịch vụ điện tử (hàng hóa vô hình) do BHSK.VN kết hợp với các Đối Tác Kinh Doanh cung cấp. Quý Khách Hàng sẽ nhận được sản phẩm, dịch vụ ngay sau khi thanh toán thành công hoặc trong thời gian quy định theo thỏa thuận giữa Quý Khách Hàng và Đối Tác Kinh Doanh tương ứng.

5. BHSK.VN không chịu trách nhiệm cung cấp Hóa đơn tài chính cho việc thanh toán sản phẩm, dịch vụ của Quý Khách Hàng. Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Đối Tác Kinh Doanh – đơn vị ký hợp đồng bảo hiểm với Quý Khách Hàng để được hướng dẫn và cung cấp hóa đơn tài chính nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu.

6. BHSK.VN sẽ gửi các thông tin xác nhận mua hàng, mã kích hoạt và các thông tin quan trọng liên quan khác đến gói bảo hiểm (“Thông Tin Gói Bảo Hiểm”) qua địa chỉ email, số điện thoại mà Quý Khách Hàng cung cấp khi đăng ký mua gói bảo hiểm của Đối Tác Kinh Doanh trên Website BHSK.VN. Breakfield Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp Thông Tin Gói Bảo Hiểm bị mất sau khi đã được gửi thành công cho Quý Khách Hàng.

7. Quý Khách Hàng sẽ không chịu phí thanh toán khi thực hiện thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến tại Website BHSK.VN. Tuy nhiên, Quý Khách Hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các khoản phí do ngân hàng thu khi sử dụng thẻ tín dụng theo từng quy định của ngân hàng.

8. Quý Khách Hàng không thể đơn phương hủy giao dịch hoặc yêu cầu hoàn tiền đã thanh toán nếu Quý Khách Hàng đã thanh toán thành công trên Website BHSK.VN. Nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu hủy hợp đồng bảo hiểm và/hoặc hoàn tiền, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ địa chỉ email: lienhe@bhsk.vn để được hỗ trợ cách thức liên hệ với Đối Tác Kinh Doanh để giải quyết việc hủy hợp đồng bảo hiểm, hoàn tiền và các yêu cầu khác. Đối với các đơn yêu cầu bảo hiểm đã được thanh toán và gửi đến công ty bảo hiểm nhưng không được xác nhận do không đủ điều kiện, BHSK.VN sẽ tiến hành hoàn lại số tiền khách hàng đã thanh toán, thông qua cổng thanh toán Megapay. Bảo hiểm được giao kết và có hiệu lực sau khi công ty bảo hiểm xác nhận yêu cầu bảo hiểm được gửi từ BHSK.VN thành công.

9. BHSK.VN có thể sửa đổi bổ sung Chính Sách Thanh Toán này tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ công khai trên Website BHSK.VN. Việc Quý Khách Hàng truy cập Website BHSK.VN sau khi có những sửa đổi có nghĩa là Quý Khách Hàng chấp nhận Chính Sách Thanh Toán đã được sửa đổi.

Quý Khách Hàng vui lòng xác nhận đã đọc và đồng ý với Chính Sách Thanh Toán nêu trên để tiếp tục thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến. Trường hợp Quý Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Chính Sách Thanh Toán nêu trên, Quý Khách Hàng vui lòng tạm dừng giao dịch và thoát khỏi trang thanh toán trực tuyến này.

Menu