ĐĂNG KÝ MUA ONLINE

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bảo hiểm sức khỏe  × 1 0
Tạm tính 0
Tổng 0

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.

Phí trung bình: 3.000 VND/ngày

Đăng ký mua online: 3 phút

Bảo lãnh: 260 bệnh viện

Đối tượng: 15 ngày tuổi – 60 tuổi

I. Điều kiện tham gia:

  • Độ tuổi tham gia từ 60 ngày tuổi đến 65 năm tuổi
  • Phạm vi lãnh thổ tại Việt Nam và Toàn Cầu
  • Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
  • Trẻ em dưới 6 tuổi có thể tham gia bảo hiểm cùng bố/mẹ hoặc tham gia độc lập.

II. Điều kiện bảo hiểm

  • Tai nạn: không có thời gian chờ
  • Bệnh thông thường: 30 ngày
  • Tử vong/điều trị bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn, bệnh mãn tính : 365 ngày (xem quy tắc – Phụ lục 1 /trang 26)
  • 90 ngày tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh

Chi tiết quy tắc bảo hiểm sức khỏe VBI care tại đây

Menu